Özgün Araştırma

Leishmaniasis Aşı Çalışmalarında Son Gelişmeler: Ne Zaman Aşılanabileceğiz?

  • Nevin TURGAY

Gönderim Tarihi: 07.10.2005 Kabul Tarihi: 27.10.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):232-234

Dünyada 8 ülkede, 350 milyon kişi leishmaniasis enfeksiyonuna yakalanma teklikesi ile karşı karşıyadır. Tedavi için kullanılan ilaçların büyük bir kısmı toksik olup, pek çok yan etkileri bulunmaktadır. Şu anda leishmaniasis için bir aşı bulunmamaktadır. Paraziter enfeksiyonlara karşı aşı oluşturmak, karmaşık antijenik yapıları, konak-parazit etkişelimleri nedeniyle virus ve bakteri aşılarını oluşturmaktan daha zordur. Bu yazıda anti-leishmanial aşı adayları hakkındaki son bilgiler derlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Leishmania, vaccine