Özgün Araştırma

Leishmania infantum DNA Aşısı Adayı LACK Geninin Klonlanması

10.5152/tpd.2016.3743

  • Serkan Karaca
  • Şirin Sahra Ceylan
  • Süleyman Yazar
  • Salih Kuk

Gönderim Tarihi: 22.06.2016 Kabul Tarihi: 23.06.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(3):121-125

Amaç:

Hücre içi zorunlu parazitlerden Leishmania cinsi protozoonların neden olduğu leishmaniasis, Dünya Sağlık Örgütü’nün önemli tropikal hastalıklar listesinde yer almaktadır. Leishmaniasis tedavisinde rutin olarak kullanılan bileşiklerin yüksek maliyetleri, toksisite ve yan etkilerinin fazla olması nedeniyle alternatif tedavi ve aşı araştırmaları devam etmektedir. Henüz efektif bir aşı geliştirilememiştir. Bu çalışmada, Leishmania infantum’a karşı en umut verici adaylar arasında yer alan homolog aktive edilmiş C kinaz reseptör (LACK) geninin klonlanması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmada, L. infantum promastigot kültüründen genomik DNA izolasyonu, spesifik primerlerle LACK geninin eldesi, LACK geninin pJET1.2 plazmidine klonlama reaksiyonu ile yerleştirilmesi ve rekombinant plazmidin kompetan hücrelere transformasyonu yapılmıştır. Rekombinant plazmidin varlığı PCR tarama ile araştırılmıştır. Pozitif kolonilerden miniprep yapıldıktan sonra klonlama; PCR, restriksiyon enzim deneyleri ve DNA dizi analizi yöntemleri ile doğrulanmıştır.

Bulgular:

LACK genine spesifik primerler kullanılarak yapılan PCR sonrasında 939 baz çiftlik PCR ürünü görüntülenmiştir. E.coli kompetan hücrelerine transforme edilen rekombinant plazmid PCR-tarama ile gösterilmiştir. Rekombinant plazmidin klonlanan geni içerdiği PCR ile gösterilmiştir. DNA dizi analizi yapılarak, klonlanan genin DNA dizisi elde edilmiştir.

Sonuç:

Leishmaniasise karşı en umut verici DNA aşı adaylarından olan ve L. infantum promastigotlarından izole edilen LACK geni klonlanmıştır

Anahtar Kelimeler: Leishmaniasis, Leishmania infantum, LACK geni, DNA aşısı, klonlama