Özgün Araştırma

Larval Çengellerinin Uzunluğunun Ölçülmesi ile Echinococcus granulosus Sensu Lato G1 ve G6 Genotiplerinin Ayrılması

10.5152/tpd.2012.52

  • Majid Fasihi Harandi
  • Elham Hajialilo
  • Mostafa Shokouhi

Gönderim Tarihi: 18.03.2012 Kabul Tarihi: 07.09.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(4):215-218

Amaç:

Echinococcus granulosus dünya çapında görülen, büyük ekonomik kayıplara neden olan ve halk sağlığı bakımından tıbbi önemi olan bir parazittir. Bu parazitin suş karakterizasyon yapılmış ve 10 tane genotipi (G1-G10) olduğu tespit edilmiştir. Protoscolexlerin rostellum etrafındaki büyük ve küçük çengellerin uzunluğu Echinococcus granulosus genotiplerini ayırt etmekte yararlı olabilir. Bu çalışma rostellum çengellerinin uzunluğunun ölçülmesinin değerini mitokondriyal cox1 ve nad1 sıralama kullanarak Echinococcus granulosus suşlarının ayrılmasını incelemektedir.

Yöntemler:

Hayvan ve insan kaynaklı 24 hidatik kist örnekleri toplanıp ve daha sonra mitokondriyal cox1 ve nad1 genler sekanslandı. Protoskolekslerin büyük ve küçük rostellar çengellerinin uzunlukları ölçüldü.

Bulgular:

Sonuçlar bunu gösteriyor ki büyük ve küçük çengellerinin uzunluğu G1 ve G6 genotiplerini arasında ayrım yapabilir, halbuki G1 ve G3 genotiplerini birbirinden ayıramamaktadır. Büyük çengellerin uzunluğu G3 ve G6 genotipleri arasında anlamlı olarak fark vardı.

Sonuç:

G1 ve G6 genotipleri büyük ve küçük çengellerin uzunluğunu kullanarak birbirinden ayrıldığı; bununla birlikte G3 ve G6 genotiplerinin sadece büyük çengellerinin uzunluğunun birbirinden önemli derecede farklı olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Çengellerinin morfometri, hidatik kist, genotip, cox1, nad1