Derleme

Kuzeydoğu İran’da Kutanöz Leishmaniasisin Epidemiyolojisindeki Değişimler

10.4274/tpd.galenos.2019.6137

 • Bibi Razieh Hosseini Farash
 • Seyed Ali Akbar Shamsian
 • Masoud Mohajery
 • Abdolmajid Fata
 • Fatemeh Sadabadi
 • Fariba Berenji
 • Pietro Mastroeni
 • Elham Poustchi
 • Elham Moghaddas
 • Ghodratollah Salehi Sangani
 • Gholamreza Farnoosh

Gönderim Tarihi: 25.09.2018 Kabul Tarihi: 30.11.2019 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(1):52-57 PMID: 32212595

Khorozan-Razavi eyaleti, Kuzey Doğu İran’da yer alan, anthroponotik kutanöz leishmaniasis (AKL’nin sebep olduğu Leishmania tropica) ve zoonotik kutanöz leishmaniasis (ZKL’ye sebep olan Leishmania major) için endemik bir bölge niteliğindedir. Bu çalışmada klinik önem bakımından bazı şehirler AKL olarak nitelendirilmesine karşılık bazı şehirler ZKL olarak tanımlanmıştır.

Bu araştırma, kutanöz leishmaniasis (KL) olarak teşhis edilmiş hastalardan elde edilen örneklerin direkt mikroskobik bakıyla teşhisleri ile ELISA, elektroforez, izoenzim, RAPD PCR ve PCR yardımı ile Meşhed’te gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma aynı zamanda Khorozan-Razavi eyaletinde sadece PCR kullanılarak yapılan KL örneklerini de içerir. Yapılmış olan bu çalışmanın sonuçları araştırma yapılan şehirlerin çoğunda Leishmania tropica ve Leishmania major’un KL enfeksiyonlarına sebep olduğunu göstermiştir. Bizim çalışmalarımızda AKL olgularının yaygın olarak görüldüğü bölgelerde Leishmania major’a rastlanırken, ZKL olgularınun yüksek oranlarda görüldüğü yerlerde de Leishmania tropica saptanmıştır. Bu dağılım Khorosan-Razavi eyaletindeki Leishmania’nın sebep olduğu olduğu hastalıkların dağılımını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz leishmaniasis, Leishmania major, Leishmania tropica, moleküler ve immünolojik teknikler, Khorasan-Razavi bölgesi

Tam Metin (İngilizce)