Özgün Araştırma

Kuzey Kıbrıs’ta Canine Leishmaniasis’in Prevalansı

10.5152/tpd.2016.4807

  • Tayfun Çanakçı
  • Arif Kurtdede
  • Serdar Paşa
  • Seray Töz Özensoy
  • Yusuf Özbel

Gönderim Tarihi: 18.04.2016 Kabul Tarihi: 22.07.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(3):117-120

Amaç:

Canine leishmaniasis (CanL) Akdeniz havzasındaki ülkelerde önemli bir halk sağlığı ve veteriner sağlığı sorunudur. Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs’ın çeşitli illerinde CanL’in seroprevalansının belirlenmesi amaçlandı.

Yöntemler:

CanL’nin prevalansı köpek serumlarında Indirekt Floresant Antikor (IFA) testi ile belirlendi. Çalışmada, istatistiksel temsil olarak her bölgedeki toplam köpek sayısı ile uyumlu olmak üzere Lefkoşa (n=80), İskele (n=58), Gazimağusa (n=60), Güzelyurt (n=30) and Girne (n=53) şehirlerinden toplam 281 köpek rastgele seçildi.

Sonuçlar:

IFA testi uygulanan 281 köpekten 10’unda (3,55%) seropozitiflik saptandı. CanL enfeksiyonuna karşı seropozitiflik oranı şehirler arasında farklılık gösterdi. Seropozitiflik İskele’de %1,72 (1/58), Girne’de %13,20 (7/53), Gazimağusta’da %1,67 (1/60) ve Güzelyurt’da %3,33 (1/30) olarak belirlenirken Lefkoşa’da seropozitiflik saptanmadı. Çalışmadaki köpeklerden 37’sinde generalize lenfadenopati, ağırlık kaybı, alopesi, eksfoliatif dermatit ve burun kanaması belirlendi. Seropozitiflik saptanan 10 köpeğin 4’ünde CanL ile ilişkili klinik semptomlardan en az birinin var olduğu dikkati çekti.

Sonuç:

Kuzey Kıbrıs’ta CanL seroprevalansı %3,55 (10/281) olarak bulundu. Seropozitifliğin saptandığı 10 köpek kırsal ve kentsel özellikleri birlikte gösteren yörelerde yaşamaktaydı.

Anahtar Kelimeler: Canine Leishmaniasis, IFAT, Kuzey Kıbrıs, seroprevalans