Özgün Araştırma

Kuzey İran’daki Trichostrongylus Türünden (Nematoda: Trichostrongylidae) Mitokondriyal Cytochrome c oxidase subunit 1 (Cox1) Geninin Moleküler Karakterizasyonu

10.4274/tpd.galenos.2022.16878

  • Meysam Sharifdini
  • Elham Hajialilo
  • Hedayat Hosseinnezhad
  • Mohammad Ali Mohammadi

Gönderim Tarihi: 28.02.2022 Kabul Tarihi: 19.09.2022 Turkiye Parazitol Derg 2023;47(1):28-33 PMID: 36872482

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, İran’ın kuzeyindeki Guilan eyaletindeki Trichostrongylus türlerinin moleküler analiz ve ayrıca mitokondriyal Cytochrome c oxidase subunit 1 (Cox1) geni ile Trichostrongylus türlerinin filogenetik ilişkilerinin belirlenmesidir.

Yöntemler:

Guilan ilindeki koyun, keçi ve sığırlardan 144 hayvanın abomasum ve duodenum içerikleri toplanmıştır. İlk tarama için morfolojik inceleme yapıldı. Toplam DNA ekstrakte edildi ve Cox1 geninin kısmi bölgesi amplifiye edildi ve sekanslandı. Genetik çeşitlilik hesaplandı ve nükleotid dizisine ilişkin verilerin filogenetik analizi MEGA7 yazılımı ile yapıldı.

Bulgular:

T. colubriformis, T. vitrinus ve T. axei dahil olmak üzere üç Trichostrongylus türü morfolojik özelliklerle tanımlanmıştır. Bu çalışmada türler içindeki genetik farklılık T. axei (%0-2,5), T. colubriformis (%0,77) ve T. vitrinus (%0) için gözlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen üç Trichostrongylus türü arasındaki ortalama türler arası fark %14,4-15,4 olmuştur.

Sonuç:

Trichostrongylus spp. üyelerinin Cox1 dizileri. oldukça değişkendi ve bu, biyoçeşitlilik hakkında uygun bir değerlendirme elde etmek için değerli bir ölçü olarak kullanılabilirdi. Bu nematod cinsinin filogenetik ilişkilerini yeniden yapılandırmak için diğer Trichostrongylus türlerinden dizi verisi oluşturulması gerekecektir.

Anahtar Kelimeler: Trichostrongylus spp., ruminantlar, Cox1, filogenetik analiz, İran

Tam Metin (İngilizce)