Özgün Araştırma

Kuşadası, Aydın’da Doğadan Yakalanan Kum Sineklerinde (Phlebotomus tobbi) Saptanan Entomopatojen Nematod [EPN] ve Biyolojik Kontrol Ajanı Olarak Kullanımının Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2013.09

  • Mehmet Karakuş
  • Suha K. Arserim
  • Seray Özensoy Töz
  • Yusuf Özbel

Gönderim Tarihi: 22.01.2013 Kabul Tarihi: 25.01.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(1):36-39

Anahtar Kelimeler: Kum sinekleri, Phlebotomus tobbi, Entmopatojen nematod, Kuşadası, Türkiye