Özgün Araştırma

Kütahya’da Parazitoloji Laboratuvar Sonuçlarının 15 ve Üzeri Yaş Grubunda Değerlendirilmesi

  • Cihangir AKDEMİR
  • Rami HELVACI

Gönderim Tarihi: 01.12.2006 Kabul Tarihi: 30.01.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):129-132

Bu çalışma Dumlupınar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarında 15 ve üzeri yaş grubundaki 675 kişinin dışkı materyallerinin mikroskobik incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Dışkı muayeneleri nativ ve formol-etil asetat çoklaştırma yöntemiyle hazırlanan preparatlardan yapılmıştır. Dışkı numunelerinin 52’sinde (%7,7) parazit saptanmıştır. Kadınların %3,11’i, erkeklerin %4,59’unda en az bir parazit türü belirlenmiştir. Giardia intestinalis %1,48, Entamoeba histolytica/dispar %0,74, Isospora belli %0,30, Iodamoeba butschlii %1,33, Blastocystis hominis %1,04, Endolimax nana %0,44, Entamoeba coli %1,04, Taenia saginata %0,44, Trichostrongylus spp. %0,15, Entamoeba coli+Blastocystis hominis %0,15, Giardia intestinalis+Entamoeba coli %0,15, Giardia intestinalis+Blastocystis hominis %0,44 olarak belirlenmiştir. Parazit saptanan 52 örnek içerisinde, parazitlerin yüzdelere göre dağılımları; Giardia intestinalis % 19,23, Entamoeba histolytica/dispar % 9,62, Isospora belli %3,85, Iodamoeba butschlii %17,31, Blastocystis hominis %13,46, Endolimax nana %5,77, Entamoeba coli %13,46, Taenia saginata %5,77, Trichostrongylus spp. %1,92, Entamoeba coli+Blastocystis hominis %1,92, Entamoeba coli+Giardia intestinalis %1,92, Giardia intestinalis+Blastocystis hominis %5,77 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endoparazitler, parazit dağılımı