Özgün Araştırma

Kütahya Yöresi’nde Yayılış Gösteren Kene Türlerinin Araştırılması

10.5152/tpd.2015.3849

  • Anıl İça
  • Fatma Özkan

Gönderim Tarihi: 18.10.2014 Kabul Tarihi: 05.01.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(2):117-123

Amaç:

Bu çalışma Kütahya çevresinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları enfeste eden kene türlerini, bunların mevsimsel aktivitelerini ve yaygınlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır

Yöntemler:

Ekim 2010-Ekim 2011 tarihleri arasında 10 köyde 2402 büyük ve küçükbaş hayvan ve barınakları kene enfestasyonu yönünden muayene edilmiştir.

Bulgular:

İncelenen hayvanlarda enfestasyon oranı %9,55 olarak saptanmıştır. Toplam 657 erişkin kene toplanmıştır. Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Rhipicephalus (Boophilus) annulatus, Dermacentor marginatus, Hyalomma marginatum, Haemaphysalis parva, Haemaphysalis sulcata, Haemaphysalis punctata, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus turanicus’dan oluşan 11 kene türü tespit edilmiştir. Kene türlerinin mevsimsel aktiviteleri de tespit edilmiştir. Ixodes ricinus ve R. (Boophilus) annulatus türüne en fazla sonbahar ve kış aylarında rastlanmıştır. Dermacentor marginatus genellikle kış aylarında bulunmuştur. Hyalomma marginatum nisan-temmuz ayları arasında görülmüştür. Haemaphysalis parva ekim, kasım ve mart aylarında bulunmuştur. Haemaphysalis sulcata kasım ve mart aylarında tespit edilmiştir. Haemaphysalis punctata sadece mart ve kasım ayında bulunmuştur. Rhipicephalus türleri genellikle ilkbahar sonu ve yaz aylarında bulunmuştur.

Sonuç:

Bu veriler yörede kene enfestasyonları ve keneyle bulaşan hastalıkların kontrol yöntemlerinin belirlenmesinde faydalı olacaktır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 117-23)

Anahtar Kelimeler: Keçi, kene, koyun, sığır, Kütahya