Olgu Sunumu

Kısa Süreli Steroid Kullanan Bir Hastada Saptanan Strongyloidoz ve Loeffler Sendrom Tablosu

  • Vedat TURHAN
  • Mehmet ÇOBAN
  • Oral ÖNCÜL
  • Şaban ÇAVUŞLU

Gönderim Tarihi: 13.12.2006 Kabul Tarihi: 14.12.2007 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(1):48-50

Strongyloidoz tropikal ve subtropikal bölgelerde oldukça yaygın ancak ülkemizde nadir olarak saptanan bir paraziter enfestasyondur. Dissemine strongyloidoz immün yetmezlikli hastalarda ortaya çıkabilir. Biz burada kısa süreli sistemik prednizolon kullanımı sonrasında gelişen Strongyloides stercoralis enfeksiyonu ve Loeffler sendromu tanılarıyla takip ettiğimiz bir olgumuzu sunuyoruz. Hasta 20 yaşında Hatay dogumlu erkek idi. Servisimize karın ağrısı ve bacak ağrısı şikayetleri ile başvurdu. Yatışı sırasında baş ağrısı, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri başladı ve giderek arttı. Akut maksiler sinüzit olarak ön tanı konuldu. Periferik yaymada %14 eozinofili mevcuttu. Bunun üzerine yapılan gaitanın parazitolojik incelemesinde Strongyloides stercoralis larvaları görüldü. Hasta albendazol ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. Şikayetleri geriledi ve takip eden dışkı incelemelerinde Strongyloides stercoralis larvaları görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Strongyloides stercoralis, Loeffler sendromu, steroid