Olgu Sunumu

Kronik Ürtikere Neden Olan ve Uzatılmış Albendazol Kullanımı ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Rekürren Toxocariasis Olgusu

10.5152/tpd.2015.3285

  • Ergenekon Karagöz
  • Mehmet Burak Selek
  • Ersin Aydın
  • Mustafa Hatipoğlu
  • Vedat Turhan
  • Ali Acar
  • Oral Öncül
  • Levent Görenek

Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):83-85

Toxocariasis, dünya genelinde özellikle ılıman ve tropikal iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde görülen bir paraziter hastalıktır. Tanı klinik ve laboratuar bulguları ile konur. Albendazol (400 mg günde iki kez) 10 mg/kg/gün 5 gün süre ile kullanımı önerilen tedavi rejimlerinden biridir. Ancak, tedavi süresi ile ilgili kesin bir konsensus mevcut değildir. Bu yazıda; rutin tedaviye dirençli ve tedaviye rağmen tekrarlayan, uzun süredir devam eden kaşıntı ve ürtikeryal cilt lezyonları ile enfeksiyon hastalıkları polikliniğine başvuran ve uzatılmış albendazol tedavisi sonucu kür sağlanan bir Toxocariasis olgusu sunulmuştur.(Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 83-5)

Anahtar Kelimeler: Kronik ürtiker, toxocariasis, uzatılmış albendazol tedavisi