Olgu Sunumu

Kronik Hepatit B-Leishmania Koinfeksiyonu

10.5152/tpd.2017.5134

  • Tuna Demirdal
  • Ümmü Sena Sarı
  • Salih Atakan Nemli
  • Serap Ural
  • Sibel El

Gönderim Tarihi: 10.11.2016 Kabul Tarihi: 03.08.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(3):177-179

Visseral leishmaniasis, dünyanın pek çok bölgesinde endemik olarak görülen, tedavi edilmediği takdirde yaşamı tehdit eden bir enfeksiyon hastalığıdır. Ateş, kilo kaybı, hepatosplenomegali, pansitopeni gibi semptom ve bulgular nedeniyle kronik karaciğer hastalıkları ile benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada kronik hepatit B enfeksiyonu olduğu bilinen, karaciğer biyopsisi ile rastlantısal olarak tanı konulan bir visseral leishmaniasis olgusu sunulmuştur. Visseral leishmaniasis, bir enfeksiyon hastalığı olarak kronik karaciğer hastalıklarının ayırıcı tanısında dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Visseral leishmaniozis, Kronik hepatit B, Karaciğer biyopsi