Özgün Araştırma

Kırıkkale’deki Petshoplarda Satışa Sunulan Akvaryum Balıklarında Parazitolojik İncelemeler

10.4274/tpd.galenos.2023.94840

  • Sami Gökpınar
  • Gözde Nur Akkuş
  • Sinem Akdeniz

Gönderim Tarihi: 11.01.2023 Kabul Tarihi: 17.07.2023 Turkiye Parazitol Derg 2023;47(3):160-165 PMID: 37724365

Amaç:

Bu çalışmanın amacı yerel petshoplarda satışa sunulan akvaryum balıklarında paraziter enfeksiyonların yaygınlığının belirlenmesidir.

Yöntemler:

Yedi petshoptan, 8 türe ait 502 adet balık örneği alınmıştır. Balıkların solungaç, yüzgeç, deri, bağırsak ve iç organlarından natif preparatlar hazırlanarak ışık mikroskobu altında incelenmiştir.

Bulgular:

Çalışma sonunda incelenen balıkların %62,7’si bir veya birden fazla parazit türü ile enfekte bulunmuştur. Balıkların %28,9’unda tek, %33,9’unda birden fazla paraziter etken tespit edilmiştir. Chilodonella sp. en yaygın tür olarak belirlenmiştir. Tespit edilen diğer türler Trichodina sp., Piscinoodinium sp., Ichthyobodo sp., Ichthyophthirius multifiliis, Apiosoma sp., Epistylis sp., Vorticella sp., Gyrodactylus sp., Dactylogyrus sp., Capillaria sp., Camallanus sp., metaserkerler ve nematod larvaları, Argulus sp., Philodina sp., Euchlanis sp., Aelosoma sp., Tetrahymena sp.’dir.

Sonuç:

Bu çalışma Türkiye’de petshoplarda satılan akvaryum balıklarında en fazla parazit türünün tespit edildiği çalışma olması bakımından önemlidir. Balıklarda paraziter enfeksiyon oranını azaltmak için akvaryum sahipleri akvaryum suyunun temizliğine özen göstermeli, yeni balık alındığında güvenilir kaynaklardan alınmalı ve karantina sürecine dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akvaryum, arthropod, balık, helmint, protozoon

Tam Metin (İngilizce)