Özgün Araştırma

Köpeklerde Neospora caninum Seroprevalansı ve Toxoplasma gondii ile Beraber Görülme Oranı

  • Kader YILDIZ
  • Sibel YASA DURU
  • Bugrahan B. YAGCI
  • Cahit BABUR
  • Naci OCAL
  • Safa GURCAN
  • Seda KARACA

Gönderim Tarihi: 06.01.2009 Kabul Tarihi: 02.03.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):116-119

Neospora caninum süt ineklerinde yavru atımı ve infertilite problemlerine sebep olan bir protozoondur. Bu çalışmada Kırıkkale şehir merkezi ile köylerinde yaşayan köpeklerde N.caninum seroprevalansını ve seropozitif köpeklerde T.gondii varlığını araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla 121 kan örneği N.caninum IgG varlığı yönünden indirect floresan antikor testi kullanılarak incelenmiştir. Bu- nun sonucunda köpeklerde N.caninum seropozitivitesi %28,9 olarak belirlenmiştir. Seropozitifliğin erkek köpeklerde dişilere oranla daha yüksek olduğu gözlenmiştir (p<0,05). Saf ırklarda ve sokak köpeklerinde ise N.caninum seropozitifliği %36,5 ve %20,7 olarak tespit edilmiştir (p>0,05). Köpeklerin yaşları ve bulundukları yerler (Kırıkkale şehir merkezi veya köyleri) arasında ise N.caninum seropozitifliği bakımından önemli farklılık bulunmamıştır (p>0,05). N.caninum yönünden seropozitif bulunan köpek serumları Sabin Feldman boya testi kullanılarak T.gondii yönünden incelenmiş, 1/16 ve üzeri titreler pozitif kabul edilmiştir. Buna göre 35 N.caninum seropozitif köpeğin 19’unda (%54,3) T.gondii seropozitifliği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Neospora caninum, seroprevalans, Toxoplasma gondii, köpek