Özgün Araştırma

Konya’da Mezbahada Kesilen Sığırlarda Hidatidosis’in Yaygınlığı ve Ekonomik Önemi

10.4274/tpd.galenos.2022.74946

  • Abdullah Küçükyağlıoğlu
  • Uğur Uslu

Gönderim Tarihi: 04.03.2022 Kabul Tarihi: 04.07.2022 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(3):207-212 PMID: 36094122

Amaç:

Araştırma Konya’da bir mezbahada kesilen sığırların karaciğerinden izole edilen kist hidatiklerinin mevsimsel prevalansını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Toplam 49,545 kesilmiş sığır, karaciğerde kist hidatik varlığı yönünden incelendi. Çalışma 1 Haziran 2018 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Bulgular:

En yüksek kist hidatik prevalansı sonbaharda (%10,83) gözlendi. Bunu ilkbahar (%4,41), kış (%2,90) ve yaz (%2,66) mevsimi izledi. Genel prevalans ise %3,93 idi. Ay bazında kist hidatik prevalansına bakıldığında en yüksek enfeksiyon oranı Eylül (%7,87), Haziran (%7,16) ve Ağustos (%7,14) aylarında tespit edilirken, en düşük prevalans Şubat (%2,72) ve Ocak (%2,83) aylarında görüldü. Cinsiyet açısından bakıldığında en yüksek prevalans dişi hayvanlarda yaz mevsiminde (%24,65) ve ilkbahar mevsiminde (%18,45) rastlandı. Erkek hayvanlarda enfeksiyon oranı dişilere göre çok düşüktü. Ancak yıl boyunca erkeklerde en yüksek prevalans sonbaharda (%2,36) ve en düşük prevalans kışta (%1,68) gözlendi. Dişi sığırlar arasında düvelerde kış döneminde (%6,52) olan en yüksek prevelans, ineklerde yaz aylarında (%27,52) olarak tespit edilmiştir.

Sonuç:

Çalışma süresi boyunca kist hidatik ile enfekte karaciğerlerin imhası nedeniyle toplam 56,434 USD’lik ekonomik kayıp tahmin edilmiştir. Çalışma, Konya’da hidatidozun yaygınlığı ve ekonomik önemi hakkında fikir vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik kayıp, karaciğer hidatidozu, Konya, sığır, yaygınlık

Tam Metin (İngilizce)