Özgün Araştırma

Konya’da Halkalı Sülünlerde (Phasianus colchicus) Cuclotogaster heterographus Mallophaga: Lipeuridae) Enfestasyonu

  • Bilal DİK
  • Uğur USLU

Gönderim Tarihi: 08.08.2005 Kabul Tarihi: 08.05.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):125-127

Bu çalışma, halkalı sülünlerdeki ektoparazitlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği’ndeki 55 adet halkalı sülünde ektoparazitlerin görüldüğü bildirilmiş, bunun üzerine, sülünler, zeminine beyaz kağıt serili büyükçe bir karton kutu içine konulduktan sonra propoxur ile ilaçlanmışlardır. Kağıt üzerine dökülen ektoparazitler içinde %70’ lik alkol bulunan bir şişeye konulmuşlar ve bir kaç gün süreyle laktofenolde saydamlaştırıldıktan sonra lam üzerine Faure Forte medium ile yapıştırılarak teşhis edilmişlerdir. Ektoparazitlerin tamamının bit olduğu gözlenmiş ve hepsi Cuclotogaster heterographus olarak teşhis edilmişlerdir. Bu çalışma ile, Türkiye’ de, sülünlerde C. heterographus’ un varlığı ilk kez bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cuclotogaster heterographus, Halkalı Sülün, Konya