Özgün Araştırma

Kocadere deresi (Bursa)’ndeki Kızılkanat Balıkları (Scardinus erythrophthalmus L. 1758)’nda İlkbahar ve Sonbahar Aylarında Görülen Helmintler

  • Melih SELVER
  • Ali AYDOĞDU

Gönderim Tarihi: 19.01.2006 Kabul Tarihi: 08.05.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):151-154

Bu çalışmada Kocadere deresindeki kızılkanat balıklarının (Scardinus erythrophthalmus L. 1758) ilkbahar ve sonbahar mevsimlerindeki helmint enfeksiyonlarının tespiti amaçlanmıştır. Toplam 87 adet kızılkanat balığı incelenmiştir. İncelenen balıkların 66 adetinin 4 helmint türü [Dactylogyrus difformis (Monogenea), Diplostomulum spathaceum metaserkeri ile Asymphylodora markewitschi (Digenea), Hysterothylacium sp.(Nematoda) ] ile parazitlendiği saptanmıştır. Çalışma sırasında konak balığın solungaçlarında tespit edilen D. difformis, 87 balığın 46’sında kaydedilmiştir. Bu türün enfeksiyonu ilkbaharda %93 olarak kaydedilirken, sonbahar aylarında %13 olarak belirlenmiştir. İkinci dominant helmint türü olarak tespit edilen D. spathaceum metaserkeri, 87 balığın 71’ nin yüzgeç ve göz merceklerinde toplam 365 adet kaydedilmiştir. Bu türün enfeksiyonunun maksimuma ulaştığı mevsim sonbahar olarak belirlenmiştir (%95). Toplam 55 adet olarak kaydedilen A. markewitschi, sadece ilkbahar döneminde 3 balıkta bulunabilmiştir. Araştırma süresince en az kaydedilen Hysterothylacium sp. ise, 7 balıkta toplam 8 adet kaydedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kocadere deresi, Kızılkanat balığı, Helmint, Monogenea, Digenea, Nematoda