Olgu Sunumu

Kınkanatlı Larvalarına (Coleoptera: Cantharidae) Bağlı Sindirim Sistemi Enfestasyonu: Bir Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2014.3548

  • Hasan Yılmaz
  • Zeynep Taş Cengiz
  • Ahmet Cumhur Dülger
  • Pınar Ekici

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(4):278-280

Bu çalışma, bir çocuk hastada Coleoptera larvalarının neden olduğu sindirim sistemi enfestasyonunu rapor etmek amacıyla yapılmıştır. Hasta kusmuk ve dışkısından böcek larvası çıkması, karın ağrısı, kasıklarda ağrı, iştahsızlık, saç dökülmesi, aşırı temizlik davranışı, aşırı sinirlilik hali ve dikkat dağınıklığı şikâyetleri ile hastanemize başvurmuştur. Larvaların tipik olarak Coleoptera takımından Cantharidae ailesine bağlı insektlerin larvalarının morfolojisine sahip olduğu görülmüştür. Tedavi için tek doz albendazol (400 mg) kullanılmıştır. Sonuç olarak sunmuş olduğumuz bu vaka ile oral yolla rastlantısal olarak alınan Coleoptera larvalarının insanların sindirim sisteminde canlılığını yitirmeden belli bir süre yaşamaya devam edebildiği ve hem toksik maddeleriyle hem de meydana getirdiği muhtemel irritasyonla çeşitli belirtilere neden olduğu görülmüştür. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 278-80)

Anahtar Kelimeler: Coleoptera larvası, sindirim sistemi, insan