Özgün Araştırma

Kistik Ekinokokkozis Tanısında ELISA (Enzym Lynked Immunosorbent Assay), Indirekt Hemaglütinaston Testi (IHA) ve Indirekt Fluoresan Antikor Testi (IFAT)’nin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

  • Cavide SARI
  • Sema Ertuğ
  • Senem YAMAN KARADAM
  • Hedef ÖZGÜN
  • Ali Önder KARAOĞLU
  • Hatice Ertabaklar

Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):73-76