Olgu Sunumu

Kistik Ekinokokkoz; Bir Hastalık, İki Sıra Dışı Yerleşim

10.5152/tpd.2016.4378

  • Yeşim Sağlıcan
  • Özben Yalçın
  • Ecmel Kaygusuz

Gönderim Tarihi: 27.06.2015 Kabul Tarihi: 29.02.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(1):51-53

Bu makalede, biri 64 yaşında erkek, diğeri 35 yaşında kadın olan iki ayrı hastada sıra dışı yerleşim gösteren tek bir hastalık, kistik ekinokokkoz sunulmaktadır. Erkek hastanın iskemik koroner hastalığı nedeniyle yapılan genel kontrolleri sırasında, ultrasonografi sonucu prostat ve vezikula seminalisler arasında kistik kitle saptanmıştır. Diğer hasta ise kardiyopulmoner şikâyetleri nedeniyle hastaneye başvurmuş, görüntüleme yöntemleri ile kalp ventrikülleri arasında kistik bir lezyon belirlenmiştir. Her iki hastada lezyonlar rezeke edilmiş, histolojik inceleme sonucu kistik ekinokokkoz enfeksiyonu tanısı verilmiştir. Endemik bölgelerde alışılagelmiş lokalizasyonlarda sıklıkla görülmekle birlikte, bu kistlerin sıra dışı yerleşim gösterebileceği ve bu nedenle spesifik olmayan kistlerle karışabileceği akılda tutulmalıdır. (Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 51-3).

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkoz, kist hidatik, prostat, kalp