Özgün Araştırma

Kistik Ekinokokkoz : Bir Toplum Bilgilendirme ve Farkındalık Yaratma Çalışması

  • Semra ÖZÇELIK
  • Lütfü KENGEÇ
  • Ali ÇELIKSÖZ
  • Serpil DEĞERLI
  • Ahmet Duran ATAŞ
  • Ömer POYRAZ

Gönderim Tarihi: 29.03.2007 Kabul Tarihi: 08.06.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):313-317

Çalışmaya Kasım 2005 tarihinde başlanmış olup, eğitim uygulamaları ve diğer faaliyetler 25 Aralık 2005- 5 Ocak 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme yapılacak hedef kitle olarak ise İlk ve Ortaöğretim aşamasındaki öğrencilerden erişkinlere kadar geniş bir topluluk seçilmiştir. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, Sivas Valiliği, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas Müftülüğü ile konuyla ilgili yazışmalar yapılmış ve gerekli izinler alınmıştır. Hastalığı tanıtan, bulaşma ve korunma yollarını anlatan resimli el broşürleri hazırlanarak bastırılmış, il ve ilçe okullarının tamamına Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı gönderilmiştir. Ayrıca çok sayıda broşür esnafa ve halka dağıtılmıştır. Hastalıkla ilgili farkındalık oluşturan büyük boy afişler bastırılmış ve bu afişlerin tüm okul ve camilere dağıtılması sağlanmıştır. Afişlerde, verilecek olan konferansların yer ve tarihleri de halka ve öğrencilere bu yolla duyurulmuştur. Belirlenen beş merkezde ikişer oturumda hastalığı tanıtan ve korunma yollarını vurgulayan konferanslar düzenlenmiş ve bu konferanslara Sivas’taki 89 ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin düzenli olarak öğretmenleriyle birlikte katılımları gerçekleştirilmiş ve sunumlar sonunda öğrencilerin soru sormaları ve tartışma açılması sağlanmıştır. Toplum bilgilendirme çalışmalarının yanında kist hidatikle ilgili kontrol programlarının hazırlanması ve uygulanması, ele alınması gereken diğer önemli ve gerekli aşamalardır.

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkoz, eğitim, farkındalık yaratma