Olgu Sunumu

Kist Hidatik ve Kolorektal Karaciğer Metastazının Eşzamanlı Varlığı

10.4274/tpd.galenos.2020.7001

  • Jurica Zedelj
  • Igor Petrovic
  • Goran Pavlek
  • Trpimir Moric
  • Marijan Romic
  • Hrvoje Silovski
  • Renata Romic
  • Ivan Romic

Gönderim Tarihi: 01.06.2020 Kabul Tarihi: 27.08.2020 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(2):146-148 PMID: 34103293

Akut kolon tıkanıklığı bulguları olan 65 yaşında erkek hastada rektal tümör ve karaciğer kist hidatiği ve segment 1’de fokal karaciğer lezyonu saptandı. Hastanın fizik muayenesinde hepatomegali ve abdominal distansiyon mevcuttu. Rektal rezeksiyonu ve daha küçük olan lezyonun karaciğer biyopsisi yapıldı. Serolojik ve histopatolojik analizde karaciğerde kist hidatik ve kolorektal metastaz varlığı eşlik etti. Kist antemintik tedavi ile tedavi edildi ve hasta tanıdan 1 yıl sonra halen yaşamaktaydı. Bildiğimiz kadarıyla bugüne kadar eşzamanlı kist hidatik ve kolorektal karaciğer metastazı olgusu bildirilmemiştir. Bu nedenle mevcut makale bu iki ciddi karaciğer hastalığının bir arada var olduğu benzersiz bir olguyu ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, metastaz, karaciğer

Tam Metin (İngilizce)