Derleme

Keneler ve Kenelerin Taşıdığı Bazı Önemli Hastalıklar

  • Aycan Nuriye GAZYAĞCI
  • Meral AYDENİZÖZ

Gönderim Tarihi: 31.12.2009 Kabul Tarihi: 15.03.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(2):131-136

Keneler, dünyanın birçok yerinde yaygın olarak bulunan, başta memeliler ve kuşlar olmak üzere tüm omurgalı canlılardan gelişme dönemlerinin tamamından kan emmek zorunda olan ektoparazitlerdir. Kan emme sırasında tükürük salgılarını konağa vermek suretiyle toksikasyonlara ve felçlere yol açarlar. Ayrıca konağa tutundukları yerler sekonder etkenler için giriş kapısı oluşturur. Çok sayıda kene enfestasyonuna uğrayan hayvanlarda verim düşüklüğü, anemi, hatta küçük ve hasta hayvanlarda ölüm görülebilir. Bunların yanı sıra, keneler viral, bakteriyel, riketsiyal, spiroketal, protozoer ve helmint hastalık etkenleri için gerek biyolojik gerekse mekanik olarak vektörlük yaparlar. Dünyada tespit edilen kene türlerinin %10’u 200 kadar hastalığın bulaşmasında rol oynar. Bu derlemede kenelerin taksonomi ve morfolojisi ile naklettiği bazı önemli hastalıklar, bunların teşhis ve tedavilerinden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Keneler, kan emme, vektör, teşhis, tedavi