Özgün Araştırma

Kıbrıs Evcil Atlarının Bağırsak Siliyatlarından Bir Tür Hemiprorodon gymnoposthium (Ciliophora: Buetschliidae)

  • Gözde GÜRELLİ
  • Bayram GÖÇMEN

Gönderim Tarihi: 08.06.2010 Kabul Tarihi: 19.07.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(3):206-208

Kıbrıs evcil atlarının Equus caballus Linnaeus, 1758 arka bağırsağında yaşayan Hemiprorodon gymnoposthium (Strelkow, 1939)’un taksonomik ve morfolojik durumu araştırılmıştır. Hemiprorodon gymnoposthium, incelenmiş olan toplam 5 attan dördünde görülmüştür (%80,0). Çalışmamız, türün Kıbrıs atgillerinin bağırsağında bulunduğuna ilişkin ilk kayıt olması yanı sıra, dünyadan da ikinci kayıttır. Çalışmamızda Kıbrıs atlarından ölçülen örnekler morfolojik karakterler ve biyometrik veriler bakımından orijinal tanımlamada verilenlere benzer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemiprorodon gymnoposthium, arka bağırsak, at, Kıbrıs