Özgün Araştırma

Kayseri’nin Felahiye Yöresinde Dirofilaria immitis’in Vektör Sivrisineklerde Moleküler Biyolojik Tanısı

  • Zuhal BİŞKİN
  • Önder DÜZLÜ
  • Alparslan YILDIRIM
  • Abdullah İNCİ

Gönderim Tarihi: 28.04.2010 Kabul Tarihi: 02.08.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(3):200-205

Bu çalışmada, Kayseri’nin Felahiye yöresinde Dirofilaria immitis’in potansiyel vektörlerin moleküler olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Haziran‐Ağustos 2008 ayları arasında toplam 11 noktadan sivrisinek örneklemesi yapılmış ve yakalanan sivrisinekler laboratuara canlı olarak getirilmiştir. Dirofilaria immitis’in larval gelişimini sağlamak amacı ile sivrisinekler in vitro ortamda 7 gün canlı tutulmuştur. İnkubasyondan sonra sivrisinekler uygun teknikle öldürülmüş ve tür teşhisleri yapılmıştır. Toplanan 301 adet dişi sivrisinekten 96’sının (%31,9) Aedes vexans, 205’inin (%68,1) ise Culex pipiens olduğu belirlenmiştir. Enfektif ve enfekte sivrisinek türlerin belirlenebilmesi için her bir örneğin baş‐toraks ve abdomeni diseke edilerek, tür ve toplama bölgesine göre gruplanmış toplam 54 adet havuz (2‐17 örnek/havuz) oluşturulmuştur. Havuzlardan genomik DNA ekstrakte edilmiş ve tür spesifik primerler kullanılarak PCR ile incelenmiştir. Toplam 54 havuzdan Ae. vexans’ların baş‐gövde ve karınlarından oluşan iki havuzda D. immitis DNA’ları saptanmıştır. Araştırma yöresinde gözlenen minimum enfeksiyon oranı (MIRs) % 0,33 olarak belirlenmiştir. Aedes vexans’lardan oluşturulan 20 havuzda MIRs %1,04 olarak saptanmış, Cx. pipiens’lerden oluşturulan 34 havuzda ise D. immitis DNA’larına rastlanılmamıştır. Sonuç olarak Aedes vexans türünün araştırma yöresinde D. immitis’in potansiyel vektörü olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dirofilaria immitis, Kayseri, PCR, sivrisinek, vektör