Olgu Sunumu

Kayseri’de Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum Sıtma Olgu Serisi ve Literatür Özeti

10.5152/tpd.2017.4760

  • Necati Mumcu
  • Hayati Demiraslan
  • Ahmet Dündar
  • Salih Kuk
  • Süleyman Yazar
  • Mehmet Doğanay

Gönderim Tarihi: 26.02.2016 Kabul Tarihi: 02.04.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(2):119-122

Sıtma dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Son yıllarda Türkiye’de yerli sıtma olgusu olmamakta ve sadece yurtdışı kaynaklı olgular görülmektedir. Burada, Ocak 2013-Aralık 2015 yıllarında kliniğimize başvuran beş Plasmodium falciparum (P. falciparum) sıtması olgusunun klinik ve laboratuar özellikleri geriye dönük olarak verildi. Olguların biri Afrikalı bir öğrenciydi. Diğerlerinin Afrika’ya seyahat hikayeleri vardı. Periferik yaymanın Giemsa boyamasında tüm olgularda yüzük formasyonu görüldü ve multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) (Bio-Rad, Amerika Birleşik Devletleri) ile P.falciparum üç olguda pozitif olarak saptandı. İki hastada P. falciparum PZR negatifti. Endemik bölgeye seyahati olan ateşli hastalarda sıtma öncelikli olarak düşünülmeli ve periferik yayma mutlaka incelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, yurtdışı kaynaklı sıtma, Plasmodium falciparum, Kayseri