Olgu Sunumu

Kayseri’de Cyclospora cayetanensis Kaynaklı Üç İshal Olgusu

  • Süleyman YAZAR
  • Selçuk MISTIK
  • Ozan YAMAN
  • Orhan YILDIZ
  • Hanife ÖZCAN
  • İzzet ŞAHİN

Gönderim Tarihi: 07.05.2008 Kabul Tarihi: 23.01.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):85-88

Cyclospora cayetanensis, inatçı ve tekrarlayan ishallere sebep olan coccidian bir parazittir. Çalışmamızda; ishal şikayetiyle başvuran immün sağlıklı, 18, 26 ve 34 yaşlarında üç kadın hastada ishal sebebi araştırılmıştır. Hastalardan alınan dışkı örneklerinde Kinyoun’s asit-fast boyama yöntemi ile Cyclospora cayetanensis ookistleri saptanmıştır. Çalışma ile, daha çok immün sistemi baskılanmış hastalarda uzun süren ishal etkeni olabilen ve ülkemizde genellikle olgu bildirimleri şeklinde çalışmalarda yer alan C.cayetanensis’e dikkat çekilerek konunun önemi vurgulanmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cyclospora cayetanensis, Kayseri