Özgün Araştırma

Kars İlinde Kesilen Sığır ve Koyunlarda Kistik Ekinokokkozisin Yaygınlığı

  • Yunus GICIK
  • M. Özkan ARSLAN
  • Murat KARA
  • Mustafa KÖSE

Gönderim Tarihi: 09.02.2004 Kabul Tarihi: 29.06.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(3):136-139

Eylül 2001-Ağustos 2003 tarihleri arasında Kars merkez, ilçe ve köylerinden getirilerek Kars Et Kombinası ve Kars Belediye Mezbahası’nda kesilen, sahiplerinin beyanlarına göre 3 yaş ve üzerindeki 480 sığır ile yine 2 yaş ve üzerindeki 1472 koyuna ait akciğer ve karaciğerler kesim sonrası Cystic echinococcosis yönünden muayene edilmiştir. Enfeksiyon oranı sığırlarda %31.25 (150/480), koyunlarda %63.85 (940/1472) olarak belirlenmiştir. Enfekte sığırlarda kistlere %80 oranında (120/150) akciğerlerde, % 64 (96/150) oranında da karaciğerde rastlanırken her iki organda kist görülme oranı % 44 (66/150) olarak tespit edilmiştir. Enfekte koyunlarda ise kistlere akciğerlerde %90.2 (848/940), karaciğerde %73.82 (694/940) oranında rastlanırken, her iki organda kist görülme sıklığı % 64 (602/940) olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sığır, koyun, Cystic echinococcosis, Kars