Özgün Araştırma

Karaçi Kıyısında Pomadasys olivaceus Balığından Elde Edilen Yeni Cins ve Yeni Tür olan Pseudomazzia macrolabiata, (Nematoda: Spiruridae: Mazziinae)

  • Fatima MUJIB BILQEES
  • Rafia REHANA GHAZI
  • Muhammad Farooq HASEEB

Gönderim Tarihi: 07.02.2005 Kabul Tarihi: 12.08.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):295-297

Pseudomazzia macrolabiata adı verilen yeni bir Nematoda cins ve türü, Karaçi kıyısında yaşayan Pomadasys olivaceus adlı balıkta saptanmıştır. Bu yeni cinsin özellikleri arasında, dışa doğru uzanan üç büyük belirgin dudağı olan genişlenmiş bir baş, belirgin bir ağız boşluğu ve bir probosis. Yemek borusu belirgin bir şekilde kas ve glandüler bölgelere ayrılmamıştır ve barsak basittir. Erkekte farklı yapısı olan ve eşit boyda olmayan spiküller vardır. Kaudal kanatları belirgin olup birkaç sapımsı papila tarafından desteklenir. Bunlar arasında anüs önünde 5 çift ve ayrıca biri anüs önünde biri anüs arkasında olmak üzere 2 çift vardır. Dişinin vulvası vücudun ortasına yakındır. Kuyruk uzun, sivrilmiş ve ucu çatallaşmış sivri çubuklardan oluşmuştur. Yumurtalar ince kabuklu ve ovaldir.

Anahtar Kelimeler: Pseudomazzia macrolabiata n.gen.n.sp. Pomadasys olivaceus, bağırsak, Karachi kıyısı