Özgün Araştırma

Karaciger Kist Hidatigi Tedavisinde Albendazol Kullanan Hastalarda Kardes Kromatid Degisimi (KKD) Çalismasi

  • Nuray ALTINTAS
  • Seda ÖRENAY
  • Mustafa ASÇI
  • Enver REYHAN
  • Meral TÜRK
  • Aysegül YOLASIGMAZ
  • Nazmiye ALTINTAS

Gönderim Tarihi: 14.03.2005 Kabul Tarihi: 28.03.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):235-237

Bu çalismaya karaciger kist hidatik sikayetiyle Atatürk Egitim ve Arastirma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Genel Cerrahi Anabilim Dali’na basvuran 13 kadin, 8 erkek toplam 21 hasta alinmistir. Kist hidatikli hastalara operasyon öncesi ve sonrasi albendazol verilmistir. Bu çalismanin amaci albendazolün muhtemel genotoksik etkilerini arastirmaktir. Kardes Kromatid Degisimi (SCE), tedaviden sonra hastalardan alinan kan örneklerine uygulanmis ve kontrol grubuyla karsilastirilarak albendazolün mutajenik etkisi arastirilmistir. Ist atistiksel analizler için Student-t testi kullanilmistir.

Anahtar Kelimeler: Genotoksik, albendazol, SCE, kist hidatik