Özgün Araştırma

Karaciğer ve Akciğerden İzole Edilen Hidatid Kist Protoskoleksleri Üzerine Hipertonik Tuzun Farklı Zaman ve Farklı Konsantrasyonlardaki Etkisi

10.5152/tpd.2011.37

  • Khosrow Hazreti Tappeh
  • Ali Einshaei
  • Rahim Mahmudloo
  • Habib Mohammadzadeh
  • Mansoor Tahermaram
  • Seyed Javad Mousavi

Gönderim Tarihi: 09.05.2011 Kabul Tarihi: 20.07.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(3):148-150

Amaç:

Birçok cerrah hidatik kisti çıkarmadan önce veya sonra yeni bir kist gelişimine engel olmak amacıyla kistin içine skolisidal materyal enjekte etmektedir. Bu çalışmanın amacı, akciğer ve karaciğerdeki hidatik kistlerde bulunan protoskoleksler üzerine farklı zaman ve dozlarda uygulanan hipertonik tuzun öldürücü etkisini belirlemektir.

Yöntemler:

Hidatik kist saptanan akciğer ve karaciğerler, Urmia şehri mezbahasındaki kesimlerden elde edilmiştir. Bu kistler hemen üniversite parazitoloji laboratuvarına getirilmiştir. Hidatik kist sıvısı 10 ml’lik şırınga ile aspire edilerek 15 ml’lik tüplere aktarılmıştır. Protoskolekslerin hareketleri gözlemlenmiş ve canlılıklarını belirlemek için %0.1’lik eosin ile boyanmıştır. Boya alanlar cansız olarak değerlendirilmiştir. Hipertonik tuzun farklı konsantrasyonları farklı zamanlarda verilmiştir.

Bulgular:

Hipertonik tuzun %20 konsantrasyonunda; 4 dk’da protoskolekslerin %80’inin, 5 dk’da %50’sinin, 7 dk’da %20’sinin, 8 dk’da %5’inin canlı olduğu ve 9 dk’da hepsinin öldüğü belirlenmiştir. Hipertonik tuzun %10’luk konsantrasyonunda ise 9 dk’ya kadar protoskolekslerin %50’sinin canlı olduğu,18 dk’da %20’sinin, 30 dk’da %10’unun canlı olduğu belirlenmiştir. %5 konsantrasyonda ise 10 dk’ya kadar %90’ının canlı olduğu ve 22. dk’da %80’inin, 30 dk’da %70’inin canlı olduğu gözlemlenmiştir.

Sonuç:

Hidatik kist boşluğunun içine %20’lik hipertonik tuz enjekte edildiği zaman, kistin safra kanalı ve karaciğeri şırınga tarafından açılan küçük delikten kontamine etme olasılığı bulunmaktadır. Bu materyal karaciğer nekrosisinin yayılımına sebep olabilir. Hipertonik tuzun kendisi de bilier sistemde hasara sebep olabileceğinden operasyondan en az 45 dk önce ve kist çıkarıldıktan sonra %10’luk hipertonik tuz mutlaka kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, hipertonik tuz, Echinococcus granulosus