Özgün Araştırma

Jamshoro, Sindh, Pakistan’da Diplotriaena Railliet ve Henry, 1909 Cinsinin, Passer domesticus Linnaeus ve passer Pyrhonotus Blyth (Passeridae: Passeriformes) Yeni Türleri

10.5152/tpd.2015.4231

  • Irshad Chandio
  • Ali Murtaza Dharejo
  • Saima Naz
  • Muhammad Munif Khan

Gönderim Tarihi: 01.04.2015 Kabul Tarihi: 02.10.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(4):265-269

Amaç:

Bu çalışma Jamshoro, Sindh, Pakistan’daki ev serçesi [Passer domesticus (Linnaeus, 1758)] ve Sindh serçesindeki [P. Pyrhonotus (Blyth, 1844)] filarial nematodları incelemek için yapılmıştır.

Yöntemler:

23 ev serçesi ve 12 Sindh serçesi nematod parazitleri açısından incelendiler. Toplam 7 kuşun, Diplotriaena Railliet ve Henry, 1909 cinsine ait 16 filarioid kurtçuğundan enfekte olduğu belirlendi. Kuşlar diseke edildiler ve parazitler standart geçici lam montaj yöntemi ile değerlendirildiler. Canlı kurtçukların konağın akciğerlerinde yerleşmiş oldukları görüldü.

Bulgular:

İncelenen türlerin bilim için yeni olduğu bilinmektedir. Bu, Pakistan’daki ev ve Sindh serçeleri cinslerinin ilk kaydıdır. Bu cinslerin prevalansı ve erkek-dişi oranı değerlendirilmiştir.

Sonuç:

Yeni belirlenen tür Diplotriaena passeri olarak adlandırılmıştır. Tanısal özelliklerine dayanarak, Diplotriaena cinsinin önceden bilinen türleriyle karşılaştırılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 265-9)

Anahtar Kelimeler: Diplotriaena, yeni türler, Passer domesticus, Passer pyrhonotus, Pakistan