Özgün Araştırma

İzmir Civarındaki Evcil Atların ( Equus caballus Linnaeus, 1758) Arka Bağırsağında Tespit Edilen Siliyatlardan Blepharocorys curvigula (Ciliophora: Blepharocorythidae) Hakkında

  • Gözde GÜRELLİ
  • Bayram GÖÇMEN

Gönderim Tarihi: 29.01.2009 Kabul Tarihi: 06.03.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):169-171

İzmir civarında bulunan evcil atların (Equus caballus Linnaeus, 1758) arka bağırsağında yaşayan Blepharocorys curvigula Gassovsky, 1919’nın taksonomik ve morfolojik durumu araştırılmıştır. İncelenen toplam 13 attan 9’unda (%69) Blepharocorys curvigula görülmüştür. Mevcut çalışma, türün ülkemiz atgillerinin bağırsağında bulunduğuna ilişkin ilk kayıt olması yanında, ölçülen örnekler morfolojik karakterler ve biyometrik veriler bakımından orijinal tanımlamalarda verilenlere benzer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Blepharocorys curvigula, arka bağırsak, evcil at, İzmir