Özgün Araştırma

İvermektin ve Pirantele Karşı At Strongylidae’lerinde Antelmentik Direnç Araştırılması ve Parascaris equorum’da Makrosiklik Lakton Direnci

  • Veli Yılgör ÇIRAK
  • Sırrı KAR
  • Oya GİRİŞGİN

Gönderim Tarihi: 18.11.2009 Kabul Tarihi: 01.03.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(1):35-39

Bu çalışma, Makrosiklik Lakton (ML) grubu antelmentiklere dirençli Parascaris equorum’ların teşhis edildiği bir at çiftliğinde, atları enfekte eden dirençli parazitlerle ilgili son durumu tespit etmek ve Strongylidae enfeksiyonlarına karşı ivermektin ve pirantelin etkilerini belirleyerek, bunlarla ilgili bir direnç probleminin olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın birinci döneminde, ML bileşiği olan abamektinin P. equorum’a karşı etkinliği araştırılmış ve 12 attan 11’inde etki %0 olarak saptanmıştır. Abamektin tedavisi sonrası Parascaris pozitif atlara uygulanan pirantel pamoat 8 atta %96‐100, 3 atta ise %0‐80 arası etki göstermiştir. Parascaris’le enfekte olan atlara tekrar uygulanan pirantel (iki kat doz) tüm atlarda %100 etkili bulunmuştur. Araştırmanın ikinci döneminde, iki grup atta ivermektin ve pirantelin Strongylidae enfeksiyonlarında 14. ve 28. gün etkilerine bakılmış ve her iki muayene gününde de etki %100 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, ML grubu antelmentiklerin çiftlik atlarındaki Parascaris’lere karşı artık tamamen etkisiz kaldıkları görülmüş, dirençli parazitlere ise pirantelin özellikle iki misli dozunun daha etkili olduğu bulunmuştur. Strongylidae enfeksiyonlarında ise ivermektin veya pirantel ile ilgili herhangi bir dirençlilik kaydedilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: At, Parascaris equorum, Strongylidae, Antelmentik, Direnç