Olgu Sunumu

İstanbul'da Bir Hastada Gözlenen Oftalmomiyazis Eksterna Vakası

10.5152/tpd.2014.3512

  • Aylin Ardagil Akçakaya
  • Fatma Sargın
  • Zeki İlke Aslan
  • Neslihan Sevimli
  • Fariz Sadigov

Gönderim Tarihi: 08.02.2014 Kabul Tarihi: 31.03.2014 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(3):205-207

Eksternal oftalmomiyazis, Oestrus ovis larvalarının konjonktivadaki enfestasyonları sonucu ortaya çıkar. Genellikle kırsal kesimde görülür. Bu vaka sunumunda kentsel yerleşim yerinde (İstanbul, Türkiye) oftalmomiyazis eksterna ile başvuran ve bilinen kırsal bölgeye yoluluk hikayesi olmayan genç bir erkek hastayı sunuyoruz. Kentsel yerleşim birimlerinde yaşıyor olsa dahi kırmızı gözle başvuran hastalarda eksternal oftalmomiyazis ayırıcı tanıda düşünülmelidir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 205-7)

Anahtar Kelimeler: Eksternal oftalmomiyazis, Oestrus ovis, kentsel bölge