Özgün Araştırma

İstanbul Sokak Köpeklerinde Visseral Leishmaniasis Seroprevalansı

  • Erol HANDEMİR
  • Taraneh ÖNCEL
  • Kadir KAMBURGİL

Gönderim Tarihi: 18.02.2004 Kabul Tarihi: 07.05.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(3):123-125

Bu çalışma, Eylül-Kasım 2003 tarihleri arasında İstanbul’un farklı yörelerindeki sokak köpeklerinde visseral leishmaniasis seroprevalansının araştırılması için yapılmıştır. Toplam 152 kan serumu IFAT ile anti-Leishmania infantum IgG antikorları yönünden incelenmiş ve köpeklerin tamamı seronegatif bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Visseral leishmaniasis, IFAT, Köpek, İstanbul