Özgün Araştırma

İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde Yapılan Otopsilerde Kistik Ekinokokkozis Görülme Sıklığının Araştırılması

  • Dinç AÇIKGÖZ
  • Tonay İNCEBOZ
  • Erdem ÖZKARA
  • Metin KORKMAZ
  • Nur BİRGEN
  • İbrahim ÜZÜN

Gönderim Tarihi: 18.02.2008 Kabul Tarihi: 22.01.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):155-157

Kistik ekinokokkozis, sıklıkla karaciğer ve akciğerde yerleşim gösteren bir parazit hastalığıdır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışma; ani ölüm olgularında da karşımıza çıkabilen bu hastalığın adli otopsilerde ne sıklıkta görüldüğünü araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu araştırma; İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığında Temmuz 2003-Ocak 2004 arasında 6 aylık dönemde yapılan toplam 1687 otopsiden, 56 sında makroskobik olarak kist saptanmıştır. Otopside makroskobik olarak etiyolojisi bilinmeyen kist görülen 56 olgunun alınan kan örneklerinde E. granulosus, Ig G IHA ve Ig G ELISA serolojik yöntemleri ile antikor araştırılmıştır. Bunun sonucunda, 8’i kadın (%14,2), 26’sı erkek (%46,4), 34 olguda (%60,7) seropozitivite saptanmıştır. Bu çalışma, adli otopsi olgularında kistik ekinokokkozisin yaygın olarak bulunabileceğini göstermektedir. Ayrıca otopsi yapan kişilerin dikkatli ve hijyenik kurallara uygun olarak çalışmasının ne kadar önemli olduğu konusunda ders çıkarılması gerekir.

Anahtar Kelimeler: kistik ekinokokkozis, ölüm nedeni, otopsi, epidemiyoloji