Özgün Araştırma

İran’ın Kirmanşah İlinin Dalahu Bölgesinde, Yerli Tavuklarda Ektoparazitlerin Yaygınlığı

10.5152/tpd.2016.4185

  • Mohammad Mirzaei
  • Omid Ghashghaei
  • Mohammad Yakhchali

Gönderim Tarihi: 19.02.2015 Kabul Tarihi: 10.12.2015 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(1):13-16

Amaç:

Ektoparazitler yerli tavukların üretiminin azalmasına ilişkin önemli bir faktördür. Çalışma İran’ın batı bölgesinde yer alan Kermanşah ili Dalahu ilçesinde yerli tavuklarda Ektoparazitlerin prevalansını ve çeşitliliğini araştırmaktadır

Yöntemler:

Bu çalışmada 2011 yılı Nisan ile Eylül ayları içerisinde Dalahu yöresinde 600 adet yerli tavuk (250’si erkek ve 350’si dişi) olmak üzere toplanmış ve farklı ektoparazitlerin varlığı random olarak incelenmiştir. Ektoparazitler tavuk vücutlarının çeşitli kısımlarından Lenz, büyüteç ve flashlights kullanarak toplanmıştır. Örnekler %70’lik alkolde saklanmış ve laktofenolde şeffaflaştırılmıstır.

Bulgular:

Ektoparazitlerin toplam prevalensı %52,8 (%66,sı dişi tavuk ve %34,4 horoz) saptanmıştır. Tavukların %70,34 karışık enfeksiyonları vardır Genç tavuklarda prevalens anlamlı derecede yüksektir (%66,33), (p<0.001). Tavuklardan beş tür ektoparazit izole edilmiştir; sırası ile Menopon galline (%35,3), Menacanthus stramineus (%26,7), Argas persicus (%19), Dermanyssus gallinae (%11), ve Echidnophaga gallinacea (the “sticktight flea”) (%8).

Sonuç:

Bu araştırmanın sonuçları gösteriyor ki, ektoparazit enfeksiyon yaygınlığı çalışma bölgesinde yüksektir. İlave çalışmaların yapılması tavsiye edilip, ektoparazitlerin etkileri yerli tavukların sağlığı ve üretimi üzerinde analiz edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: prevalens, ektoparazit, yerli tavuk, Dalahu, İran