Özgün Araştırma

İran’ın Buşehr Eyaletindeki Deniz Ascidianlarının (Tunikatlar; Ascidiacea) Anti-Trichmonas vajinalis Aktivitesi

10.4274/tpd.galenos.2023.96658

  • Hamideh Malekhayati
  • Afshar Bargahi
  • Soleiman Khorami
  • Mohsen Khataminejad
  • Moradali Fouladvand

Gönderim Tarihi: 16.01.2023 Kabul Tarihi: 25.12.2023 Turkiye Parazitol Derg 2024;48(1):21-26 PMID: 38449363

Amaç:

Mevcut araştırmanın amacı, deniz ascidian tunikatlarından izole edilen bileşiklerin Trichomonas vajinalis üzerindeki antiparazit etkilerini değerlendirmektir.

Yöntemler:

Ascidian tunikatlar toplandıktan sonra küçük parçalar halinde kesildi, dondurularak kurutuldu ve toz haline getirildi. Nihai malzeme, çift damıtılmış su, etanol, n-heksan ve diklorometan içerisinde ekstraksiyona tabi tutuldu. Ekstraktları parçalara ayırmak ve en biyoaktif bileşiği belirlemek için silika jel kolon kromatografisi ve GC-M/S analizi kullanıldı.

Bulgular:

Etanol ekstraktının silika jel kolon kromatografisinin 18. fraksiyonu T. vajinalis’e karşı en etkili olanıydı. Fraksiyon 18 için ilgili IC50, CC50 ve SI değerleri 28,62 μg/mL, ˃800 μg/mL ve ˃27,95 idi. Bu fraksiyonun GC-M/S analizi, vero hücrelerine karşı toksisitesi yalnızca %10,15 olan önemli bir fenolik bileşiği (2,4-bis (1,1-dimetil etil) tanımladı.

Sonuç:

T. vajinalis üzerinde güçlü öldürücü etkiye sahip olan fenol-2,4-bis (1,1-dimetiletil) içeren etanolik fraksiyon antiparazit ilaç adayı olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Trichomonas vajinalis, tunikat, ascidianlar, kromatografi, GC-MS, metronidazol

Tam Metin (İngilizce)