Özgün Araştırma

İran’da Koyunlarda Cryptosporidium enfeksiyonu prevalansı

10.5152/tpd.2014.3224

  • Jamal Gharekhani
  • Heidar Heidari
  • Mohammadreza Youssef

Gönderim Tarihi: 26.10.2013 Kabul Tarihi: 27.12.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(1):22-25

Amaç:

Cryptosporidium, dünya çapında, insanlarda ve hayvanlarda önemli bir zoonotik parazittir. Bu çalışma İran’da Cryptosporidium enfeksiyonu prevalansını araştırmak amacıyla yapıldı.

Yöntemler:

2011-2012’de İran’ın farklı kırsal bölgelerinden asemptomatik koyunlardan rastgele dışkı örnekleri (n=1749) toplandı. Tüm örnekler soğuk modifiye Ziehl-Neelsen boyama tekniği kullanılarak incelendi.

Bulgular:

Cryptosporidium oocyst’leri örneklerin %11,3’ünde (198/1749) bulundu (9,8

Sonuç:

Bu çalışma, İran’ın farklı bölgelerinde koyunlarda Cryptosporidium enfeksiyonu hakkında ilk rapordur. Bu nedenle, kontaminasyonların (hayvanlar veya insanlar) kaynağını belirlemek ve kontrol stratejilerini tasarlamak için koyunlarda daha kapsamlı moleküler çalışmalar şiddetle tavsiye edilir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 22-5)

Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium, prevalans, koyun, İran