Özgün Araştırma

İnsan Cesetleri Üzerinde Bulunan Chrysomya albiceps’in (Fabricius) (Diptera: Calliphoridae) Predatör Davranışı

10.5152/tpd.2011.26

  • Halide Nihal Açıkgöz
  • Ali Açıkgöz
  • Tülay İşbaşar

Gönderim Tarihi: 26.08.2010 Kabul Tarihi: 19.05.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(2):105-109

Amaç:

Bu çalışma, insan cesetleri üzerine gelen C. albiceps larvalarının, diğer türlerin larvalarına karşı predatör davranışının, ölüm zamanı tahmini üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

C. albiceps larvalarının bulunduğu 5 adet cesedin her birinden farklı boy ve değişik görünümde 30-60 adet larva toplandı. Cesetten toplanan entomolojik delillerin boy ölçüm işleminden sonra familya düzeyinde tayinleri yapıldı.

Bulgular:

Eylül 2006-Ekim 2007 arasında incelenen 16 vakanın 5’inde Chrysomya albiceps (Fabricius) türüne rastlanmıştır. Bu beş vakanın üçünde sadece Chrysomya albiceps türüne, diğer iki vakada diğer dipter türlerine rastlanmıştır.

Sonuç:

Chrysomya albiceps’in görüldüğü 5 vakanın sadece ikisinde farklı dipter türlerinin görülüp 3 vakada başka hiçbir türe rastlanmaması, Chrysomya albiceps’in diğer türlerin larvalarına saldırganlığı ile açıklanabilir. Bu özellik nedeniyle Chrysomya albiceps türünün görüldüğü vakalarda ölüm zamanı hesaplanması esnasında hata yapılabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Adli entomoloji, Chrysomya albiceps, Diptera, ölüm zamanı tahmini, predatör