Olgu Sunumu

İndirekt Floresan Antikor Test İle Tanı Konan Leishmania Enfeksiyonuna Bağlı Hemofagositik Sendrom

10.5152/tpd.2016.4692

  • Hakan Sarbay
  • Yasemin Işık Balcı
  • Selin Güler
  • Meral Türk
  • Mehmet Akın
  • Aziz Polat

Gönderim Tarihi: 27.04.2016 Kabul Tarihi: 22.07.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(3):163-165

Leishmaniasis, sıklıkla 5 yaş altında görülen retiküloendotelyal sistemi tutan enfeksiyon hastalığıdır. Visseral enfeksiyon, uzun süreli ateş, kilo kaybı, halsizlik, pansitopeni, hepatosplenomegaliye sebep olabilir. Türkiye’de Visseral Leishmaniasis’ten (VL) sorumlu etken Leishmania infantum’dur. Bu yazıda İndirekt Floresan Antikor Test (IFAT) ile tanı konan Leishmania enfeksiyonuna bağlı hemofagositik sendrom sunulmuştur. Özellikle kemik iliği aspirasyonunda amastigot görülmeyen vakalarda, IFAT’ın VL tanısında çok önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: IFAT, Leishmaniasis, Hemofagositik Sendrom