Özgün Araştırma

İki Plasmodium vivax Sıtması Olgusu

  • Metin ATAMBAY
  • Yaşar BAYINDIR
  • Ülkü KARAMAN
  • Özlem M. AYCAN
  • Yasemin ERSOY

Gönderim Tarihi: 22.06.2004 Kabul Tarihi: 28.09.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(4):178-180

Sıtma Türkiye’de Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde endemik, diğer bölgelerde sporadik olarak rastlanılan önemli bir paraziter infeksiyondur. Yurdumuzda büyük bir çoğunlukla Plasmodium vivax (P .vivax) sıtması görülmekte, tanısı parmak ucundan alınan kan ile hazırlanmış ince yayma ve kalın damla preparatların giemsa ile boyanarak incelenmesi sırasında trofozoit, şizont ve gametositlerin görülmesiyle konulmaktadır. Hastanemize Adıyaman ve Elazığ illerinden yüksek ateş, titreme, üşüme, halsizlik ve iştahsızlık şikayetleri ile başvuran iki hastanın ince yayma kan preparasyonlarında aynı eritrosit içinde birden fazla parazite rastlanması nedeni ile olguların sunuma değer olduğuna karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, Plasmodium vivax