Özgün Araştırma

İki atta Anoplocephala magna (Abildgaard, 1789) Olgusu

  • Veli Y. ÇIRAK
  • Ender GÜLEĞEN
  • Oya GİRİŞGİN
  • Serkan BAKIRCI
  • Figen KÜTÜKOĞLU

Gönderim Tarihi: 30.03.2004 Kabul Tarihi: 12.05.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(2):94-95

Antelmentik tedavi uygulanan altı Safkan Arap atının, tedavi sonrası üç gün boyunca dışkıları toplanmıştır. Dışkı bakıları neticesinde altı attan ikisinde Anoplocephala magna bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anoplocephala magna, at