Özgün Araştırma

Culiseta longiareolata’daki Sitokrom Oksidaz I ve Internal Transcribed Spacer 2’nin Moleküler Karakterizasyonu

10.4274/tpd.galenos.2020.6886

  • Shadiyeh Soltanbeiglu
  • Mozaffar Vahedi
  • Mulood Mohammadi Bavani
  • Ali Reza Chavshin

Gönderim Tarihi: 01.04.2020 Kabul Tarihi: 09.06.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(4):191-196 PMID: 33269558

Amaç:

Sivrisinekler arasında Culiseta longiareolata, Batı Nil humması da dahil olmak üzere kuş sıtması, tularemi ve arbovirüs enfeksiyonlarının bulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışma, Cs. longiareolata’nın Sitokrom Oksidaz I (COI) ve Internal Transcribed Spacer 2 (ITS2) fragmanlarını karakterize etmek için İran’ın kuzeybatısında yapıldı.

Yöntemler:

Cs. longiareolata’nın altı popülasyonundaki COI ve ITS2 fragmanları amplifiye edildi, sekans dizimi yapıldı ve analiz edildi. Filogenetik analiz için evrimsel tarih, Tamura-Nei tabanlı maksimum olabilirlik yaklaşımı kullanılarak tahmin edildi.

Bulgular:

On üç sekans (ITS 2 için 6 ve COI için 7) elde edildi ve Genbank’ta saklandı. Filogenetik analiz, mevcut çalışmadaki Cs. longiareolata’nın COI dizilerinin, dünyanın diğer bölgelerinden gelen aynı türlerle birlikte kümelendiğini gösterdi. Buna ek olarak, çalışmadaki 6 Cs. longiareolata popülasyonunun ITS2 dizileri ve genbank formundan elde edilen diziler, tür içi varyasyonlara rağmen, kabul edilebilirön yükleme değerlerine sahip ayrı bir diziye yerleştirilmiştir.

Sonuç:

Cs. longiareolata popülasyonları arasında ITS2 ve COI’ya bağlı olarak dikkate değer çeşitlilikte genetik varyasyon bulunmuştur. Bu sonuçlar, Cs. longiareolata’nın farklı popülasyonlarının daha büyük örneklem boyutlarıyla daha geniş ölçekte yapılacak daha ileri çalışmalar için bir başlangıç olabilir. Bu tür çalışmalar yapmak, bu türlerin kesin sınıflandırmasını belirleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Sivrisinekler, moleküler sistematikler, filogenetik analiz

Tam Metin (İngilizce)