Özgün Araştırma

Cryptosporidium ile Enfekte Farelerde Alternatif Bir Tıbbi Bitki Olarak Hindistan Cevizi Yağı Ekstraktlarının Terapötik Etkisi Üzerine Çalışma

10.4274/tpd.galenos.2023.22932

  • Heba M El Naggar
  • Basant O Mohammed
  • Tarek Aboushousha
  • Hagar F Abdelmaksoud

Gönderim Tarihi: 21.06.2022 Kabul Tarihi: 11.04.2023 Turkiye Parazitol Derg 2023;47(3):136-143 PMID: 37724361

Amaç:

Cryptosporidium parvum (C. parvum), Cryptosporidiosis hastalığına neden olan ve tüm dünyada yaygın olarak bulunan protozoan bir parazittir. Günümüzde yeni araştırmalar özellikle genç ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda yan etkisi olmayan etkili tedaviye doğru ilerlemektedir. Bu nedenle, mevcut çalışma, kriptosporidium ile enfekte olmuş bağışıklığı baskılanmış farelerde alternatif bir tıbbi bitki olarak hindistan cevizi yağı ekstraktlarının terapötik etkisini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Yöntemler:

Altmış beyaz albino fare, altı gruba ayrıldı; Grup I: Nitazoksanid ile tedavi edilen C. parvum ookistleri ile enfekte. Grup II: C. parvum ookistleri ile enfekte ve hindistan cevizi suyu özü ile tedavi edildi. Grup III: C. parvum ookistleri ile enfekte edilmiş ve hindistan cevizi heksan özü ile tedavi edilmiştir. Grup IV: C. parvum ookistleri ile enfekte edilmiş ve hindistan cevizi etanol özü ile tedavi edilmiştir. Grup V: Pozitif kontrol. Grup VI: Negatif kontrol. Dışkı örnekleri toplandı ve incelendi, anti-kaspaz-3 ve anti- CDX2 monoklonal antikorları kullanılarak histopatolojik ve immünohistokimyasal değerlendirme yapıldı.

Bulgular:

Hindistan cevizi yağı ekstraktlarının sonuçları, histopatolojik iyileşme ile ilişkili ve ileal dokudaki immünohistokimyasal değişikliklerle doğrulanan ookist sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koydu.

Sonuç:

Bu çalışma, farklı metodolojiler parazitolojik inceleme, histopatolojik inceleme ve immünohistokimyasal testler ile onaylanan Cryptosporidiosis’e karşı potansiyel bir terapötik etkinliğe sahip hindistan cevizi yağı özleri gibi doğal terapinin geliştirilmesi için yeni yollar açmıştır ve bu da umut verici bir anti-parazitik ajan olmanın yolunu açmaktadır (enfeksiyon eradikasyonu). Bununla birlikte, en iyi tedavi etkinliğine ulaşmak için farklı hindistan cevizi özleri hakkında daha fazla bilgi vermek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium sp., hindistan cevizi yağı, kaspaz-3, CDX2

Tam Metin (İngilizce)