Özgün Araştırma

Anisakis simplex Araştırmalarında Küresel Trend: Bibliyometrik Bir Analiz

10.4274/tpd.galenos.2024.94830

  • Mehmet Emin Aydemir
  • Selahattin Aydemir
  • Serap Kılıç Altun
  • Sevil Alkan

Gönderim Tarihi: 29.09.2023 Kabul Tarihi: 14.02.2024 Turkiye Parazitol Derg 2024;48(1):51-57 PMID: 38449368

Amaç:

Anisakis simplex, balık kaynaklı zoonotik bir parazittir. Bu parazit 19. yüzyıldan beri bilinmesine rağmen son yıllarda anisakiasis ile ilgili yayınlar artmıştır. Ancak, bu konuyla ilgili herhangi bir bibliyometrik analiz yapılmamıştır. Bu çalışma, A. simplex’in araştırma noktalarını ve eğilimlerini göstermek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Web of Science Core Collection (WoSCC) veri tabanında A. simplex ile ilgili makaleler taranmıştır. VOSviewer yazılımı kullanılarak, A. simplex ile ilgili çalışma yapan ülkeler, kurumlar, yazarlar, referanslar ve anahtar kelimeler görsel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Bu bibliyometrik analize toplam 1362 yayın dahil edilmiştir. Dahil edilen yayınlar 1970 ile 2022 yılları arasında, başta İspanya (n=456, %33,48) olmak üzere 79 ülkeden yayınlanmıştır. En fazla yayın yapılan yıl 2020 (n=74) yılı olmuştur. En çok yayın yapılan araştırma alanı parazitoloji (n=452) olurken, bu alandaki en üretken yazar Cuellar C (n=53) olmuştur. “Anisakis simplex”, “Anisakis” ve “anisakiasis” yayınlarda en çok kullanılan üç anahtar kelime olmuştur.

Sonuç:

Anisakiasis ile ilgili yayınların sayısının zaman içinde artması, A. simplex’in dünya genelinde giderek önem kazandığını göstermektedir. Anisakiasis için etkili kontrol stratejilerinin belirlenmesi amacıyla gelişmiş ülkelerdeki araştırmacılar ile gelişmekte olan ülkeler arasında araştırma iş birliği kurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anisakis simplex, bibliyometrik analiz, VOSviewer, balık

Tam Metin (İngilizce)