Olgu Sunumu

Hirudoterapiye Bağlı Liken Planus

10.4274/tpd.galenos.2020.7066

  • Munise Daye
  • Begüm Işık
  • Fahriye Kılınç

Gönderim Tarihi: 07.07.2020 Kabul Tarihi: 09.09.2020 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(2):149-152 PMID: 34103294

Liken planus oral ve genital mukoza, saçlı deri ve tırnakları ekileyen travma ile tetiklenen (koebner pozitif) kronik, enflamatuvar, otoimmün bir hastalıktır. Tıbbi sülüklerin iyileşme amaçlı kullanımı (hirudoterapi) plastik cerrahide flep beslenmesini sağlamak için 2004 yılında Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanmıştır. Otuz dört yaşında erkek hasta, bir ay boyunca bacaklarda ve sırtında kabarık, kaşıntılı, mor renkli döküntü ve ağızda beyaz ağsı plaklarla dermatoloji polikliniğimize başvurdu. Başka ilaç kullanım öyküsü yoktu. Liken planus ve likenoid ilaç reaksiyonu ön tanısı alan hastadan punch biyopsisi alındı. Histopatolojik incelemede hiperkeratoz düzensiz akantoz ve hipergranüloz görüldü. Tedavi için sistemik metlprednizolon, levosetrizin ve topical metilprednizolon aseponoat planlandı. Bildiğimiz kadarıyla hirudoterapi sonrası liken planus literatürde daha önce bildirilmemiştir. Hirudoterapiye bağlı olarak liken planus ve benzeri dermatozların tetiklenebileceği daima akılda tutulmalıdır. Liken planusun hirudoterapiden bir hafta sonra ortaya çıkması, sülüklerin bu fenomenin mutlak nedeni olduğu anlamına gelmez. Buna göre liken planusun muhtemelen sülük tedavisinin bir sonucu olarak geliştiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hirudoterapi, sülük tedavisi, liken planus

Tam Metin (İngilizce)