Olgu Sunumu

Hipereosinofili ile Başvuran Bir Pediatrik Olgu: Viseral Larva Migrans

10.5152/tpd.2013.15

  • Çiğdem Ecevit
  • Özlem Bağ
  • Canan Vergin
  • Aysel Öztürk

Gönderim Tarihi: 19.12.2011 Kabul Tarihi: 21.12.2012 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(1):58-60

Toksokariazis, kedi ya da köpeklerden Toksokara larvalarının alınması ile ortaya çıkan bir enfeksiyondur. İki buçuk yaşında bir erkek olgu, ateş, karın ağrısı ve iştahsızlık ile başvurdu. Özgeçmişinde pika öyküsü olan ve bir kez de amebiazis geçirme öyküsü olan olgunun, başvuru sırasında hepatomegalisi ve solukluğu saptandı. Lökositoz ve anemiye ek olarak belirgin eosinifilisi, hiperimmunglobulinemisi ve artmış serum IgE düzeyleri tespit edildi. Serolojik olarak anti Toxocara IgG ve Western blot yöntemi ile Toksokariazis tanısı kondu. Yedi günlük Albendazol tedavisini takiben lökositozu süren olguda, ikinci kür Albendazol tedavisi steroid ile birlikte verildi. Üç haftanın sonunda, eosinofil sayısı, hepatomegalisi gerileyen olgunun, serolojik yüksekliği devam etmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 58-60)

Anahtar Kelimeler: Toksokariazis, hipereosinofili, tedavi