Özgün Araştırma

Hindistan (Batı Bengal)’daki Tatlısu Kaplumbağalarında Hemogregarin (Apicomplexa) Parazitin Bulunuşu

10.5152/tpd.2013.27

  • Sabir Hossen Molla
  • Probir K. Bandyopadhyay
  • Gözde Gürelli

Gönderim Tarihi: 07.01.2013 Kabul Tarihi: 05.03.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):118-122

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Hindistan’daki tatlısu kaplumbağalarını (Lissemys punctata andersoni, Geoclemys hamiltonii) Hemogregarin parazitler (Apicomplexa: Haemogregarinidae) açısından araştırmaktır.

Yöntemler:

Kaplumbağalar Hindistan’ın Batı Bengal bölgesindeki iki tatlısu kaynağından ağ ile toplanmıştır. Karapaks altındandaki toplardamardan az miktarda kan alınmıştır. Kan yayma preparatları hava yardımıyla kurutulmuş ve absolü metal alkolde tespit edilmiştir. Preparatlar Giemsa’yla boyanmıştır.

Bulgular:

Kaplumbağaların eritrositlerinde Hemogregarin parazit saptanmıştır. Kan yayma preparatlarında eritrosit içi gametositlerin çeşitli safhaları (mikrogametositler, makrogametositler, genç şizontlar ve olgun şizontlar) gözlemlenmiştir.

Sonuç:

İncelenen 25 kaplumbağanın 20’si (%80) parazitle enfektedir. Parazitin yaygınlık oranı büyük kaplumbağalarda küçüklere oranla daha fazladır. Dişi kaplumbağaların erkek kaplumbağalardan daha yüksek enfeksiyon yaygınlığına sahip olduğu da tespit edilmiştir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 118-22)

Anahtar Kelimeler: Hemogregarin parazit, tatlısu, kaplumbağa, Lissemys punctata andersoni, Geoclemys hamiltonii, Hindistan